Letsel en Schade

Als u letsel oploopt als gevolg van een ongeluk of medische fout, lijdt u daardoor mogelijk schade. U kunt daarbij onder andere denken aan inkomensschade, schade aan bijvoorbeeld uw kleding of voertuig, maar ook aan immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd). Indien u deze schade wilt verhalen op de aansprakelijke partij, kunnen wij u bijstaan bij de aansprakelijkheidsstelling en de begroting van de door u geleden en wellicht nog te lijden schade. Vervolgens kunnen wij u bijstaan bij het verhalen van uw schade. Ook kunnen wij voor u een inschatting maken van de haalbaarheid van uw zaak indien u twijfelt of u de door u geleden schade kunt verhalen op een ander.