Consument en Recht

Consumenten hebben er vaak geen weet van, maar er bestaan veel wettelijke regels die speciaal bedoeld zijn om de consument te beschermen. Dat heeft te maken met het feit dat de consument bij het sluiten van een overeenkomst met een professionele partij vaak de zwakkere partij is. Deze speciale regels zijn van toepassing op veel overeenkomsten die consumenten sluiten, zoals koop op afstand (denk aan online-winkelen), colportage, het afsluiten van een energie- of telefoonabonnement, verzekeringen en het boeken van een vakantie. Wij staan consumenten in de eerste plaats bij om hen ervan bewust te maken dat zij vaak meer rechten hebben dan zij zelf denken. Wij adviseren u graag en daar waar nodig zullen wij ons hard maken om uw recht te halen.