Bestuursrecht

U kunt op vele manieren te maken krijgen met de overheid.  Wij adviseren op het gebied van: 

-ruimtelijke ordening
-handhaving
-vergunningen
-subsidies
-horeca regels
-bezwaar- en beroepsprocedures
-nadeelcompensatie 
-milieurecht

Indien u wordt geconfronteerd met een besluit, wilt u daar bijvoorbeeld bezwaar tegen maken. Daarbij staat u al snel op achterstand vanwege de vele regels. Dan komt het aan op kennis en ervaring. Die hebben wij.