Incasso, Beslag en Executie

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Met name het krijgen van de betaling die de ander u schuldig is, kan soms lastig zijn. Dat begint al met het op een goede manier sommeren van de wederpartij. Vaak is dat nodig om de nodige vervolgstappen te kunnen nemen. Wij kunnen u helpen bij de incasso van uw vordering. Waar nodig kunnen wij stappen nemen om betaling af te dwingen door beslag en executie.

Buitengerechtelijke incassokosten

Als uw debiteur niet betaalt en u maatregelen moet nemen om de betaling af te dwingen, dan heeft u volgens de wet recht op vergoeding van de kosten daarvan. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend via een door de wetgever bepaalde staffel. Als wij voor u incasseren zullen wij ook steeds deze kosten vorderen. Ook de rechters volgen doorgaans deze staffel.

Deze BIK, staffel buitengerechtelijke incassokosten, kent een minimum bedrag van € 40,00 en een maximum bedrag van € 6.775,00. De staffel is te vinden via deze LINK

Beslaglegging

Het kan verstandig zijn om voorafgaand aan een procedure alvast beslag te leggen op vermogensbestanddelen van uw debiteur. Zo stelt u uw rechten zoveel mogelijk veilig. In de aanloop naar of tijdens een procedure kunt u daarom een zogenoemd conservatoir beslag laten leggen. U hebt dan toestemming van de rechtbank nodig. Heeft u eenmaal een vonnis, dan kunt u dat ten laste van de schuldenaar ten uitvoer laten leggen. Dat heet: het executeren van het vonnis. Als de wederpartij niet vanzelf betaalt, geeft de wet u mogelijkheden via deze executie betaling af te dwingen. In beide gevallen zijn er echter strikte regels. Wij kunnen u hierin helpen. Ook als u ten onrechte wordt aangesproken en er ten onrechte beslag wordt gelegd, bent u bij ons aan het juiste adres. Wij wijzen u de weg bij:

- het kiezen van het juiste beslag
- het verkrijgen van toestemming van de rechter
- het inschakelen van de deurwaarder
- het leggen van loonbeslag
- het leggen van beslag op een woning of andere onroerende zaken
- het leggen van beslag op een bankrekening
- het leggen van derdenbeslag
- het leggen van beslag op roerende zaken als voorraden en inventaris
- in een geschil over de juistheid van een beslag (executiegeding)