Contracten en Algemene Voorwaarden

Het opstellen van een contract of algemene voorwaarden is maatwerk. De basis van een goed contract is het vertrouwen dat u als ondernemer in de beoogde samenwerking moet hebben. Daar staat of valt het mee. Vervolgens is het aan ons om u bij te staan in de onderhandelingen, het beoordelen en/of het opstellen van de overeenkomst die u voor ogen heeft en waarin uw belangen goed worden verwoord. We komen graag met u in contact.