Bent u goed verzekerd voor letselschade van uw bijrijder?

In Nederland geldt een verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor alle motorvoertuigen. Een verzekering voor inzittenden afsluiten, is in beginsel niet noodzakelijk. Als u als automobilist betrokken raakt bij een verkeersongeval, kunnen alle inzittenden van deze auto (inclusief de bestuurder) hun schade claimen bij de WA-verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. Toch kan het verstandig zijn om een inzittendenverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld voor het geval u als bestuurder van een motorvoertuig het ongeval zelf heeft veroorzaakt of voor de situatie waarin er geen schuldige valt aan te wijzen, terwijl uw bijrijder wel letselschade heeft opgelopen als gevolg van het ongeval. 

Soorten inzittendenverzekeringen

Er zijn echter twee soorten inzittendenverzekeringen: een ongevallen inzittendenverzekering (OIV) en een schadeverzekering inzittenden (SVI). Beide verzekeringen gelden voor alle inzittenden, dus inclusief de bestuurder en bij beide verzekeringen is de schuldvraag niet relevant. Ook als u het ongeval zelf veroorzaakt heeft, kunt u dus een beroep doen op de inzittendenverzekering. 

Ongevallen Inzittendenverzekering (OIV)

Toch is het belangrijk u te realiseren dat als u beschikt over een OIV deze verzekering geen volledige vergoeding uitkeert in geval van letselschade. Een OIV keert namelijk alleen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit en bovendien wordt niet de daadwerkelijk geleden schade uitgekeerd, maar slechts een percentage van de verzekerde som afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit. Ook wordt alleen de materiële schade vergoed, waarbij de schade aan eventuele spullen die in de auto lagen niet onder de dekking valt. Immateriële schade (smartengeld) valt evenmin onder de dekking. Stel dus dat u een vriend of collega ophaalt met uw auto en vervolgens veroorzaakt u in een moment van onoplettendheid een verkeersongeval, waarbij uw bijrijder gewond raakt en gedurende langere tijd niet kan werken. Als u slechts beschikt over een OIV wordt er een vast bedrag uitgekeerd afhankelijk van de mate van invaliditeit van uw bijrijder terwijl de daadwerkelijke schade waarschijnlijk substantieel hoger ligt. 

Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

Een SVI dekt wel de daadwerkelijk geleden schade als gevolg van een verkeersongeval. Er geldt dus geen maximum op basis van een verzekerde som en ook immateriële schade en schade aan spullen die in de auto werden vervoerd vallen onder de dekking. Een SVI geeft u dus veel meer zekerheid, maar de premie die u voor een SVI betaalt, ligt uiteraard hoger dan die voor de beperktere OIV. Het is uiteraard aan uzelf om de afweging te maken of u het nodig vindt om een inzittendenverzekering af te sluiten en zo ja, of u dan de voorkeur geeft aan de goedkopere maar beperktere OIV of dat u kiest voor de duurdere SVI die een veel ruimere dekking kent. Daarbij is het echter wel belangrijk dat u bekend bent met de verschillen tussen de beide varianten, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. 

Imke Vorbach