Bedrijfsongeval

Een werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor zijn werknemers. Als u tijdens het werk letsel oploopt, waardoor u uw werkzaamheden tijdelijk of misschien zelfs wel blijvend niet meer kunt uitvoeren, zal uw werkgever daarvoor in beginsel aansprakelijk zijn indien hij onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen. In dat geval kunnen wij u bijstaan door uw werkgever aansprakelijk te stellen en samen met u een begroting te maken van de door u geleden en wellicht nog te lijden schade. 

Maar ook als werkgever kunt u bij ons terecht voor juridisch advies indien één van uw werknemers betrokken is geraakt bij een bedrijfsongeval of juist indien u wilt weten of u aan uw wettelijke zorgplicht ten opzichte van uw werknemers voldoet om te voorkomen dat u in de toekomst aansprakelijk zult zijn voor een ongeval op de werkplek.