Medische fout

Letsel als gevolg van een medische behandeling of juist het uitblijven van een medische behandeling is bewijstechnisch gezien vaak zeer complex. Een medische behandeling heeft niet altijd het gewenste resultaat, maar dat wil nog niet zeggen dat er sprake is van een medische fout. Als er bijvoorbeeld een complicatie optreedt, dan kan dat niet aan de behandelaar verweten worden. Pas als de gezondheidsschade is veroorzaakt door de medische behandeling – of door het uitblijven van een medische behandeling – en een redelijk bekwaam en redelijk handelend behandelaar deze schade zou hebben kunnen voorkomen of verminderen, is er sprake van een medische misser. 

Indien u het slachtoffer bent geworden van een medische fout, is goede juridische hulp een vereiste. Wij kunnen u bijstaan in dit vaak ingewikkelde proces om te komen tot een schadevergoeding. Mocht u twijfelen of u voldoende bewijs heeft om te kunnen aantonen dat uw gezondheidsschade het gevolg is van een medische fout, kunnen wij voor u een haalbaarheidsonderzoek laten verrichten door een onafhankelijke medisch adviseur.