Ondernemingsrecht

Onze specialisten staan u bij als er een geschil is ontstaan tussen bij de onderneming betrokken partijen zoals aandeelhouders of vennoten, bestuurders en commissarissen of met contractspartijen van de onderneming zoals leveranciers, klanten en financiers. Daarbij kan worden gedacht aan:

- een discussie over een commercieel contract zoals een franchise- of samenwerkingsovereenkomst
- het bestaan of de totstandkoming van een overeenkomst
- vertegenwoordiging
- vernietiging of wijziging van een overeenkomst
- gebreken en tekortkomingen in de nakoming
- incasso
- handelen in strijd met een concurrentiebeding
- beroep op een garantie
- eigendomsvoorbehoud, pandrechten, hypotheek, zekerheidsrechten, borgtocht
- opzegging van een financiering

Uiteraard adviseren onze advocaten u ook over deze onderwerpen om geschillen te voorkomen, bijvoorbeeld door het opstellen van een overeenkomst waarin de gemaakte afspraken duidelijk zijn weergegeven.