Curatele, Bewind, Mentorschap

Als u of iemand in uw directe omgeving niet (meer) voor zichzelf kan zorgen, bijvoorbeeld als gevolg van een verstandelijke beperking, dementie of een verslaving dan kan een beschermingsmaatregel uitkomst bieden. Indien het alleen financiële zaken zijn die niet meer zelf geregeld kunnen worden, dan volstaat een beschermingsbewind. Indien iemand zijn financiële zaken nog wel zelf kan regelen, maar juist hulp nodig heeft bij zijn verzorging, verpleging of behandeling, dan kan die persoon een mentor toegewezen krijgen. Als iemand zijn financiële en persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen, dan kan die persoon onder curatele worden gesteld. Curatele is de meest ingrijpende beschermingsmaatregel van de drie, omdat iemand die onder curatele staat handelingsonbekwaam is.

Wij kunnen u adviseren over welke maatregel in uw situatie de beste oplossing zou zijn. Ook kunnen wij u helpen met het indienen van een verzoek tot het uitspreken van een beschermingsmaatregel.