Rechtsvormen

Ons vennootschapsrecht kent diverse vormen waarin een onderneming gevoerd kan worden. Ieder met eigen spelregels en gevolgen. 

Denk daarbij aan:

- besloten of naamloze vennootschap;
- stichting;
- onderlinge waarborgmaatschappij;
- vennootschap onder firma;
- maatschap.

Wij kunnen u bijstaan in de keuze voor een rechtsvorm en de regels die binnen die rechtsvorm kunnen worden afgesproken (in de statuten of het vennootschaps- of maatschapscontract). Of bijstaan als de binnen de rechtsvorm bestaande regels worden geschonden dan wel wanneer de rechtsvorm wordt ontbonden of beëindigd. Daarbij kan ook worden gedacht aan regels binnen een vereniging of binnen een samenwerkingsverband zoals een franchise-formule.