Bestuurdersaansprakelijkheid

In beginsel is een vennootschap of rechtspersoon verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor haar handelen. Een bestuurder is alleen aansprakelijk voor handelingen van de rechtspersoon als hem of haar een persoonlijk ernstig verwijt gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld als de bestuurder namens de rechtspersoon een verplichting is aangegaan waarvan hij of zij weet dat de rechtspersoon die niet kan nakomen. Een bestuurder kan ook persoonlijk aansprakelijk zijn als hij of zij zelf onrechtmatig heeft gehandeld (naast de rechtspersoon). Onze advocaten staan zowel partijen bij die bestuurders aansprakelijk stellen, als bestuurders die aansprakelijk gesteld worden.