Aandeelhoudersgeschillen

Een vennootschap met meerdere aandeelhouders is in zekere zin vergelijkbaar met een huwelijk. Aandeelhouders of vennoten kunnen een conflict krijgen en dan is het zaak om orde op zaken te stellen of zakelijk te scheiden. Liefst in onderling overleg, maar als dat niet meer mogelijk is kan de rechter daaraan te pas komen. Dan kan het nodig zijn om meer duidelijkheid te krijgen over het beleid en de gang van zaken binnen de vennootschap, bijvoorbeeld door middel van een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer. Soms is het nodig om de Ondernemingskamer te vragen voorlopige maatregelen te nemen om de continuïteit van de onderneming veilig te stellen, zoals het benoemen van een interim bestuurder en het schorsen van stemrechten. Ook het uitstoten of uittreden van een aandeelhouder kan zo onder omstandigheden worden gevorderd bij de rechtbank op grond van de in de wet vastgelegde geschillenregeling.