Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht ziet op de regels die gelden binnen de vennootschap of rechtspersoon. Vaak zijn die neergelegd in de wet, statuten of overeenkomsten (bijvoorbeeld de aandeelhoudersovereenkomst of het directiereglement). Deze regels bepalen hoe aandeelhouders, certificaathouders, bestuurders en commissarissen met elkaar moeten omgaan en welke rechten en verplichtingen zij hebben. Voor aandeelhouders kan voorbeeld worden gedacht aan het stemrecht, het recht op informatie, het recht op dividend, het al dan niet bestaan van een verplichting om bij te storten of de aandelen aan te bieden. Of voor welke besluiten van het bestuur goedkeuring moet worden gegeven door de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen.

Een goede kennis van het vennootschapsrecht is onontbeerlijk bij advisering over contracten tussen bij de vennootschap betrokken of geschillenbeslechting tussen deze partijen. Onze specialisten bezitten die kennis.