Fusies en Overnames

Bij een fusie, splitsing en overname van aandelen of activa is het zaak de gemaakte afspraken duidelijk weer te geven en alle belangrijke onderwerpen goed te regelen. Dit doen onze specialisten vaak in teamverband met financiële en fiscale adviseurs van de cliënt. Wij zorgen dan voor het opstellen of beoordelen van de juridische documenten van een dergelijke transactie. Zoals:

- letter of intent (intentieverklaring);
- koopovereenkomst;
- aandeelhoudersovereenkomst;
- overeenkomst van (achtergestelde) geldlening;
- managementovereenkomst;
- directiereglement.

Waarbij wij deze stukken met onze cliënt bespreken om er voor te zorgen dat de bedoelingen van de cliënt in de overeenkomsten worden vastgelegd en duidelijk is wat met juridische formuleringen wordt bedoeld.