Financiering en Zekerheden

Wat moet in een overeenkomst van geldlening staan? 

Welke zekerheidsrechten kunnen worden gegeven en wat zijn de voorwaarden voor een geldig pand- of hypotheekrecht, borgtocht of eigendomsvoorbehoud? 

Wanneer kan een beroep worden gedaan op een retentierecht of een recht van reclame?

Kan een kredietovereenkomst worden opgezegd? 

Heeft de bank voldaan aan haar zorgvuldigheidsplicht bij het aangaan of opzeggen van een kredietarrangement?

Vragen en discussies waar onze advocaten u bij kunnen staan.