Incassokosten

Als u zich geconfronteerd ziet met een brief waarin forse buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening worden gebracht omdat u een factuur niet op tijd heeft betaald, adviseren wij u om deze buitengerechtelijke incassokosten niet meteen te betalen. Het is immers maar de vraag of u verplicht bent om die buitengerechtelijke incassokosten te betalen. Om te beginnen mag het bedrijf (of het incassobureau) aan u buiten eventueel verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten niet daarbovenop ook nog andere kosten in rekening brengen, zoals aanmaningskosten, herinneringskosten, administratiekosten, bureaukosten of welke andere naam men ook voor deze extra kosten verzint. In de tweede plaats mogen in de eerste aanmaning/herinnerings- of incassobrief geen kosten aan u in rekening worden gebracht. U moet eerst de gelegenheid krijg om nog binnen 14 dagen te betalen nadat u de eerste brief heeft ontvangen, de zogenaamde ‘veertiendagen-brief’. Pas als die termijn van 14 dagen is verstreken en u nog niet heeft betaald, mag aanspraak worden gemaakt op de betaling van buitengerechtelijke incassokosten. Maar ook niet onbeperkt. Voor de buitengerechtelijke incassokosten geldt een wettelijk minimum en maximum.

Het wettelijk maximum voor incassokosten is:

  • over de eerste 2.500 euro: 15%
  • over de volgende 2.500 euro: 10%
  • over de volgende 5.000 euro: 5%
  • over de volgende 190.000 euro: 1%
  • boven 200.000 euro: 0,5% (met een maximum van 6.775 euro)

Het wettelijk minimum voor incassokosten is 40 euro.

Als u hierover vragen heeft, zijn wij u graag van dienst.