Herstructurering en Sanering

Bedrijfseconomische of andere omstandigheden kunnen een herstructurering van de financiën of een sanering van schulden en kosten nodig maken. Wij kunnen u helpen met:

- een akkoord met schuldeisers (crediteurenakkoord)
- herstructurering en afvloeiing van personeel
- herstructurering van uw financiering en de zekerheden daarbij (pand- en hypotheekrecht, borgstelling)
- de gevolgen van een kredietopzegging
- afspraken en overleg met aandeelhouders
- afspraken en overleg met financiers
- beoordeling van uw positie en opties