Als u als consument op een webshop goederen of een dienst koopt, heeft de wetgever ervoor gezorgd dat u als consument in bescherming wordt genomen. Wij zien vaak dat webshop-ondernemers zich onvoldoende realiseren dat de inrichting van een webshop die niet voldoet aan alle wettelijke vereisten grote risico’s met zich kan brengen. Als de webshop niet aan alle regels voldoet, kan dit bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat u als consument de overeenkomst kunt vernietigen. Ook is het mogelijk dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan de exploitant van de webshop een boete oplegt.

Waar heeft u als consument zoal recht op?

Overeenkomst op afstand

Een overeenkomst die gesloten wordt via internet tussen de exploitant van de webshop en u als consument wordt in de wet een “overeenkomst op afstand” genoemd. Hieronder vallen niet alleen overeenkomsten die u sluit via een webshop, maar bijvoorbeeld ook overeenkomsten die u als consument sluit via een postorderbedrijf, via de telefoon of met een bestelbon uit een krant of tijdschrift. Het gaat dus om situaties waarbij u als consument geen persoonlijk contact hebt met de verkoper.

Bij koop op afstand heeft u als consument een aantal extra rechten. De reden daarvoor is dat u niet alleen geen persoonlijk contact met de verkoper heeft gehad, maar u ook het product dat u koopt niet voor het sluiten van de koopovereenkomst heeft kunnen zien. De regels voor koop op afstand gelden zowel voor producten als diensten, zoals bijvoorbeeld een online cursus. Daarnaast blijven ook de normale wettelijke regels van consumentenkoop voor de consument gelden. De verkoper is en blijft, ook bij een koop op afstand, verplicht om een goed (deugdelijk) product te leveren. 

De regels van koop op afstand gelden niet voor alle overeenkomsten. Zo gelden de regels onder meer niet voor financiële diensten, pakketreizen of het kopen van een huis.

Bedenktijd

Koopt u als consument een product of dienst op afstand dan geldt er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u als consument het product heeft ontvangen of vanaf het moment dat u als consument de dienst bent overeengekomen. 

Als u als consument een product wilt terugsturen, kunt u zonder opgave van redenen de overeenkomst ontbinden; daarvoor kunt u als consument gebruik maken van het modelformulier dat de verkoper verplicht is aan u te verstrekken. Maar u mag natuurlijk ook zelf een brief of e-mail schrijven, waarin u aangeeft van de koop af te willen zien. Na het versturen van deze brief heeft u daarbovenop nog eens 14 dagen de tijd om het product ook daadwerkelijk terug te sturen.

Binnen 14 dagen nadat u als consument de verkoper hebt laten weten dat u van de koop afziet, moet de verkoper het aankoopbedrag en de bezorgkosten terugbetalen.

Voldoet de exploitant van de webshop niet aan zijn informatieverplichtingen over de bedenktijd, dan wordt die bedenktijd automatisch verlengd met maximaal 12 maanden. Geeft hij deze informatie alsnog dan duurt de bedenktijd vanaf dat moment nog 14 dagen. Als de exploitant van de webshop niet voldoet aan zijn informatieverplichtingen, bent u als consument bovendien niet aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak na terugzending hiervan.

Soms heeft u als consument geen recht op een bedenktijd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij producten die speciaal voor u zijn gemaakt. U heeft bijvoorbeeld drukwerk besteld met een speciaal voor u daarop aangebrachte tekst, u koopt een maatpak of u bestelt een fotoalbum met uw vakantiefoto’s. Ook als producten bijvoorbeeld snel kunnen bederven heeft u geen bedenktijd. Datzelfde geldt als u een schilder via zijn website benadert om een klus te doen en die klus is binnen de bedenktijd al uitgevoerd.

Kosten van het terugsturen

Als u een product terugstuurt dan mag de verkoper u de kosten van de retourzending in rekening brengen. Hij moet u daarover wel vooraf informeren, anders hoeft u die kosten niet te betalen. Bij grote webshops is het terugsturen overigens vaak gratis.

Samenvattend

Als u als consument via een webshop producten of een dienst koopt wordt u door de wetgever extra in bescherming genomen. In de meeste gevallen gaat dat goed. Maar voor het geval er iets mis gaat is het in elk geval verstandig om uit te (laten) zoeken of u alsnog uw recht kunt halen. Wij zijn graag bereid om u hierbij te helpen.

Léon Kunzeler
10 december 2020