Alimentatie wordt jaarlijks bij wijze van inflatiecorrectie geïndexeerd, tenzij u daarover met uw ex-echtgenoot/partner afwijkende afspraken heeft gemaakt. Voor 2021 is het wettelijke indexeringspercentage onlangs vastgesteld op 3%. Dit betekent dat als u kinder- en/of partneralimentatie betaalt, u de door u te betalen bijdrage met ingang van 1 januari 2021 met 3% moet verhogen (tenzij u met uw ex heeft afgesproken dat u de wettelijke indexering uitsluit). 

Als u kinder- en/of partneralimentatie ontvangt, is het verstandig om begin januari 2021 te controleren of uw ex de verschuldigde bijdrage met 3% heeft verhoogd. Mocht dat niet het geval zijn, dan is het verstandig om uw ex daarop aan te spreken, zodat alsnog de correcte bijdrage wordt betaald.