Echtscheiding

Indien u heeft besloten om te gaan scheiden en de communicatie tussen u en uw partner nog vrij goed verloopt, is het mogelijk om met behulp van een gezamenlijke advocaat te scheiden. We noemen dat een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek. Daarvoor is wel vereist dat u met elkaar afspraken kunt maken over de (rechts)gevolgen van de echtscheiding. De tussen u en uw partner gemaakte afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Als er minderjarige kinderen bij de scheiding betrokken zijn, moeten er ook afspraken worden gemaakt over de gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen: waar gaan de kinderen wonen na de scheiding, hoe worden de zorgtaken over de ouders verdeeld (omgangsregeling) en hoe worden de kosten van de kinderen over de ouders verdeeld (alimentatie). Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Vervolgens wordt er een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank, waarna de zaak schriftelijk – dus zonder zitting – kan worden afgedaan. Wij staan u en uw partner graag bij in een echtscheidingsprocedure als gezamenlijke advocaat.

Maar ook als de communicatie tussen u en uw partner niet goed (meer) verloopt en u ieder een eigen advocaat nodig heeft, bent u bij ons aan het juist adres. Wij zullen voor u een echtscheidingsverzoek opstellen of juist een verweerschrift indien als (de advocaat van) uw partner al een verzoek tot echtscheiding heeft ingediend en u het niet eens bent met de daarin verzochte (neven)voorzieningen. Ook staan wij u bij tijdens de zitting die zal volgen bij de rechtbank.