Koopovereenkomst

Het kopen van een woning is niet iets dat u elke dag doet. Vaak is het kopen van een huis één van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Tijdens en na het sluiten van de koopovereenkomst kunnen er juridische problemen ontstaan. 

Onze advocaten kunnen u bijvoorbeeld adviseren en bijstaan bij vragen over:
- de inhoud van de door u te sluiten koopovereenkomst
- het financieringsvoorbehoud 
- ontbindende (of opschortende) voorwaarden in de koopovereenkomst
- de bouwkundige keuring
- de wettelijke bedenktijd
- de boeteclausules in de koopovereenkomst
- door de makelaar of notaris gemaakte fouten
- (verborgen) gebreken die u na de koop ontdekt
- uw onderzoeksplicht als koper en de mededelingsplicht van de verkoper
- het kopen van een appartement en het lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaren (VvE)
- een erfdienstbaarheid, zoals een recht van overpad