Huurovereenkomst Woonruimte

Als huurder van zelfstandige of onzelfstandige woonruimte kunt u te maken krijgen met tal van vragen. Onderwerpen waar wij vaak mee te maken krijgen zijn bijvoorbeeld:

- huurovereenkomsten woonruimte (voor tijdelijke of voor onbepaalde tijd)
- onderhuur
- medehuur
- huurachterstand
- achterstallig onderhoud
- gebreken
- overlast
- huuropzegging
- ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming
- procedures bij de Huurcommissie