Geschillen met Buren

Beter een goede buur dan een verre vriend. Zo luidt het spreekwoord. Maar als u toch problemen krijgt met uw buren, blijkt vaak dat deze problemen heel hardnekkig kunnen zijn en dat de emoties ook vaak hoog kunnen oplopen. Bij problemen op het gebied van het burenrecht is het vaak beter om te proberen juridische procedures te voorkomen. Onze ervaring is dat het vaak niet bij één procedure blijft en dat gaandeweg de standpunten over en weer verharden. Maar als een procedure niet is te voorkomen, zullen wij die vanzelfsprekend voor u voeren.

U kunt bij geschillen op het gebied van het burenrecht onder meer denken aan:
- hinder (zoals geluidsoverlast, stankoverlast, overlast van huisdieren of ongedierte)
- grensbepaling, scheidsmuren en grensgeschillen   
- beplantingen (bijvoorbeeld het planten van bomen op een afstand van minder dan twee meter van de erfgrens)  
- grensoverschrijdende bouwwerken  
- vensters en balkons  
- noodweg over andermans erf  
- gebruik van andermans onroerende zaak  
- verjaring