Social media en Privacy

Het recht op privacy vloeit voort uit artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Dit grondrecht wordt ook wel het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer genoemd en strekt zich uit tot de werkvloer. Dit betekent dat u als werknemer recht heeft op een bepaalde mate van eerbiediging van uw privacy op de werkvloer. Als u vragen heeft over uw recht op privacy en de manier waarop uw werkgever daarmee omgaat, kunt u gerust contact met ons opnemen.