Ontslag

Wat te doen als uw werkgever dreigt met ontslag of als u zelfs al ontslagen bent? En waar heeft u recht op?

De actieve beëindiging van een arbeidsovereenkomst door een werkgever kan op een aantal manieren plaatsvinden. Daarvoor heeft uw werkgever verschillende mogelijkheden. We zetten een aantal belangrijke routes kort voor u op een rij:

  • met wederzijds goedvinden: uw werkgever kan u een voorstel doen om ‘met wederzijds goedvinden’ uit elkaar te gaan. Vaak zal dit voorstel zijn opgenomen in een (concept)vaststellingsovereenkomst, ook wel beeïndigingsovereenkomst genoemd. Als u het met uw werkgever eens bent over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de voorwaarden waaronder deze beëindiging moet plaatsvinden, kunt u samen een vaststellingsovereenkomst ondertekenen. U hebt daarna nog een bedenktermijn van twee of drie weken, afhankelijk van de situatie, om zonder opgaaf van reden onder een vaststellingsovereenkomst uit te komen;
  • via het UWV: uw werkgever kan het UWV toestemming vragen om uw arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. Dit kan bijvoorbeeld als bedrijfseconomische redenen leiden tot het verval van uw arbeidsplaats;
  • via de kantonrechter: uw werkgever kan een procedure starten bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dat kan bijvoorbeeld bij disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding;
  • via ontslag op staande voet: uw werkgever kan u op staande voet hebben ontslagen als sprake is van een voorval dat een onmiddellijke beëindiging van het dienstverband rechtvaardigt. Met het ontslag op staande voet is de arbeidsovereenkomst per direct opgezegd.

Bij alle hiervoor weergegeven mogelijkheden geldt dat uw werkgever u niet zomaar mag ontslaan. Hij moet daar een goede reden voor hebben en moet zich houden aan de regels uit het ontslagrecht. Het is bij een (dreigend) ontslag daarom verstandig om zo snel als mogelijk contact op te nemen met onze arbeidsrechtspecialisten. Wij kunnen u helpen bij het protest of verweer tegen uw ontslag. Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering en stelt u prijs op deskundig en persoonlijk contact met een gespecialiseerd arbeidsrechtadvocaat? Dan heeft u in veel gevallen recht op de advocaat die u zelf kiest. Dat is uw recht op vrije advocaatkeuze. Ook als u vragen over uw rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u contact met ons opnemen.