Concurrentie-, Relatie, Geheimhoudingsbeding

Het concurrentiebeding, ook wel non-concurrentiebeding genoemd, vormt geregeld de aanleiding voor juridische conflicten tussen werknemers en werkgevers. Bij een concurrentiebeding is het u niet toegestaan om zakelijke activiteiten te verrichten die kunnen concurreren met de activiteiten van uw (voormalig) werkgever. Bij een relatiebeding mag u geen zakelijke contacten aangaan of onderhouden met de relaties van uw (voormalig)werkgever. Hierbij kunt u denken aan klanten van uw werkgever. Hoewel beide bedingen iets anders regelen, wordt het relatiebeding wel gezien als een vorm van een concurrentiebeding. Het is goed om de volgende zaken in het achterhoofd te houden bij de beoordeling van een concurrentiebeding.

  1. Het concurrentiebeding moet schriftelijk zijn;
  2. Het concurrentiebeding is in principe alleen toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en mag slechts onder strikte voorwaarden zijn opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;

Hoe ver een concurrentiebeding mag gaan, hangt altijd af van de bedoeling van partijen en hoe het concurrentiebeding verwoord is, maar in het algemeen geldt dat een concurrentiebeding niet te ruim geformuleerd mag zijn. Een concurrentiebeding moet dus duidelijke grenzen hebben; zowel in temporeel bereik, in geografisch bereik als in functioneel bereik. Kortom: hoe lang duurt het concurrentiebeding na uitdiensttreding? Voor welke regio of voor welke landen geldt het beding? En welke activiteiten en werkzaamheden vallen er onder het concurrentiebeding? Bij de beantwoording van deze vragen geldt: hoe ruimer het beding is geformuleerd qua bereik, hoe sneller een rechter het concurrentiebeding kan matigen en zelfs vernietigen. Bij dit alles moeten ook de omstandigheden van het geval worden betrokken. Welk belang heeft uw werkgever bij handhaving van het concurrentiebeding, dreigt er werkelijk gevaar voor zijn concurrentiepositie? En welk belang heeft u als werknemer bij verval of matiging van het beding? Een rechter zal daarom altijd de belangen van de werkgever en de werknemer tegen elkaar afwegen. 

Wilt uw werkgever u houden aan een concurrentiebeding of heeft u twijfels over de geldigheid van het concurrentiebeding? Heeft uw werkgever zelfs gesteld dat u een concurrentiebeding heeft overtreden? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen samen met u bekijken wat uw rechten en plichten zijn.