Gezag en Omgang

Heeft u een vraag over het ouderlijk gezag of voogdij of wilt u een omgangsregeling (ook wel zorg- en contactregeling genoemd) laten vaststellen of juist wijzigen, dan kunt u onze hulp inschakelen. Wij kunnen u helpen met het aanvragen van gezamenlijk gezag indien u bent gescheiden en uw ex-partner niet wil meewerken aan het indienen van een verzoek tot gezamenlijke gezagsuitoefening. Ook kunnen wij u adviseren en bijstaan als u er niet in slaagt om met uw ex-partner afspraken te maken over de omgangsregeling.