Gemeenschap van Goederen

Als u vóór 1 januari 2018 bent getrouwd zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, bent u getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Hoewel er uitzonderingen op de regel bestaan, houdt de algehele gemeenschap van goederen in dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden, ook de bezittingen en schulden die er al waren voordat u met elkaar trouwde en ook al hetgeen u krachtens erfrecht of schenking verkregen heeft, tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is bepaald.

Bent u op of na 1 januari 2018 getrouwd zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, dan is er sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Alle voorhuwelijkse bezittingen en schulden blijven privé, bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan worden in principe gezamenlijk. Voor of tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen of erfenissen blijven buiten de gemeenschap van goederen. 

Met name na 1 januari 2018 is het dus heel belangrijk om een goede administratie bij te houden van de privé vermogens. Wij kunnen u op dat punt adviseren. Ook kunnen wij u in geval van echtscheiding bijstaan met de verdeling van de (ontbonden) gemeenschap van goederen.

Het voorgaande geldt overigens ook als u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Daar waar huwelijk staat, kan dus ook geregistreerd partnerschap worden gelezen.