Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening is breed. Het kan gaan over vergunningen, bestemmingsplannen, onteigening, overheidscontracten, planschade en andere schadevergoedingen. Als u ergens wilt bouwen, adviseren wij over de regels die daarvoor gelden en wat wel of niet mogelijk is. Maar wij zorgen ook voor deskundige begeleiding als uw gemeente dreigt met maatregelen op grond van een vergunningsvoorwaarde of op grond van een bestemmingsplan.