Kwekersrecht

Het kwekersrecht is een intellectueel eigendomsrecht voor plantenrassen. Het kwekersrecht geeft de houder ervan het uitsluitend recht om het plantenras te telen en te exploiteren. Daaronder wordt ook verstaan de conditionering van het ras voor vermeerdering, uitvoer- en invoer en de opslag van het ras van één of meerdere van deze doelen.

Om in aanmerking te komen voor bescherming op basis van een kwekersrecht, moet het plantenras voldoen aan een aantal vereisten. Een ras is overigens iets anders als een soort. Bijvoorbeeld: peren zijn een soort en Conference is een ras. Een ras kan als kwekersrecht worden beschermd, een soort niet. Bovendien moet het ras onderscheidbaar, homogeen, bestendig en nieuw zijn. Verder moet het ras een naam hebben. Een kwekersrecht kan alleen worden toegekend aan diegene die het plantenras zelf heeft gekweekt of heeft ontdekt en ontwikkeld.

Een kwekersrecht ontstaat vervolgens pas als het als zodanig is geregistreerd en toegekend. Daarna is het kwekersrecht maximaal 25 jaar geldig. Dit met uitzondering van wijnstokken, bomen, aardappelen en bolgewassen. Hiervoor geldt een maximale beschermingsduur van 30 jaar. Het kwekersrecht kan worden aangevraagd bij de Raad voor de plantenrassen.