Uitwinning van Zekerheden

Voor de financiering van uw onderneming heeft de bank vaak zekerheden gevestigd of wil die vestigen. Denk aan hypotheek- en pandrechten of persoonlijke borgstellingen. Mogelijk heeft u zelf aan een ander een lening verstrekt en denkt u na over of heeft u een zekerheid zoals hier genoemd. Wat moet u doen om deze rechten geldend te maken, of als de bank overgaat tot het uitwinnen daarvan, de zogenoemde executie? Wij hebben ruime ervaring op dit gebied en kunnen u helpen met:

- beoordeling van de geldigheid van gevestigde zekerheden
- vestiging van hypotheekrechten, pandrechten op roerende zaken, pandrechten op vorderingen en persoonlijke borgstellingen
- uitwinnen, ten gelde maken van zekerheden als pandrechten, hypotheekrechten en borgstelling
- overleg met uw bank over de uitwinning en uw positie daarbij