Faillissement en Surseance

Dreigt het faillissement van uw onderneming of is daar al sprake van? Onze advocaten hebben ruime ervaring op dit gebied en worden ook zelf regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator. Samen bekijken we uw positie en proberen we de nadelige gevolgen te beperken. U kunt bij ons terecht voor:

- advies bij een dreigende faillissementssituatie
- inventariseren van uw positie en opties
- overleg met de curator
- overleg met uw bank of financier
- onderhandelingen over een doorstart
- ondersteuning gedurende het faillissement
- voorbereiding van een eigen faillissementsaanvraag
- verweer tegen een faillissementsaanvraag door iemand anders
- aanvragen van het faillissement van een van uw crediteuren