Failissementsverslagen/Centraal Insolventieregister

In elk faillissement is de curator verplicht om periodiek, normaal elk half jaar, een openbaar faillissementsverslag te maken en aan de rechtbank, de rechter-commissaris, te sturen. Daarin doet de curator op hoofdlijnen verslag van de stand van zaken in het faillissement. Dit verslag wordt door de rechtbank gepubliceerd in het zogenoemde Centraal Insolventieregister. Dit register geeft aan welke faillissementen er in Nederland lopen, dus welke bedrijven of personen failliet zijn. Ook kunnen daarin naast het verslag enkel kerngegevens worden gevonden, zoals de naam en het adres van de curator en wie de rechter-commissaris is.

Het Centraal Insolventieregister vindt u op www.rechtspraak.nl onder de kop registers.