Bestuurdersaansprakelijkheid

Als er sprake is van een faillissement zal de curator zich altijd een beeld vormen van de manier waarop de bestuurder, ondernemer, heeft gehandeld voorafgaand aan het faillissement. Onder omstandigheden kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld. Als u dat gebeurt, heeft u behoefte aan gedegen rechtsbijstand. Ook kan het zijn dat u als schuldeiser denkt dat de bestuurder van uw opdrachtgever of afnemer een scheve schaats heeft gereden. Ook dan kunnen er redenen zijn voor aansprakelijkheid. Zowel als curator en als advocaat kennen wij de regels en rechtspraak op dit gebied. Dat geldt zowel voor de zogenoemde interne aansprakelijkheid (artikel 2:9 BW), externe aansprakelijkheid (art. 2:248 BW) als voor de beschuldiging van selectieve betaling of een andere onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). U kunt bij ons terecht voor:

- advies en bijstand als u door de curator of een schuldeiser persoonlijk wordt aangesproken
- het aanspreken van een bestuurder die niet correct en dus onrechtmatig heeft gehandeld
- het voeren van gerechtelijke procedures over bestuurdersaansprakelijkheid
- overleg met de curator over bestuurdersaansprakelijkheid
- procedures over paulianeus handelen en/of selectieve betaling