Statutair Directeur

Een statutair bestuurder (statutair directeur) kan worden aangesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of de Raad van Commissarissen (RvC) en daarnaast werkzaam zijn voor de onderneming op grond van een managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst. De titulair bestuurder of directeur is daarentegen altijd een werknemer van de onderneming op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit brengt met zich dat de titulair bestuurder een volmacht nodig heeft om de onderneming te kunnen vertegenwoordigen. 

Voor de titulair bestuurder gelden de gewone ontslagregels uit het arbeidsrecht, terwijl de statutair bestuurder daar slechts beperkt mee te maken heeft als er ook sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het ontslag van de statutair bestuurder door de aandeelhouders of Raad van Commissarissen leidt in principe namelijk óók tot het ontslag van de bestuurder als werknemer van de onderneming. Op die manier komt er voor statutair bestuurders eenvoudiger een einde aan de arbeidsovereenkomst dan voor andere werknemers, die in dat opzicht beter beschermd zijn dan statutair bestuurders. 

Overigens hoeft de statutair bestuurder geen natuurlijke persoon te zijn. Een rechtspersoon kan ook benoemd worden als statutair bestuurder. Dit komt veel voor in een holdingstructuur. De holdingvennootschap is dan de statutair bestuurder van de dochteronderneming en de natuurlijke persoon achter de holdingvennootschap handelt namens deze holdingvennootschap als feitelijk bestuurder. 

Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen of beoordelen van een ontslagbesluit. Daarnaast kunnen wij u assisteren met raad en daad in een ontslagprocedure. Wij zijn u daar graag bij van dienst.