Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding, ook wel non-concurrentiebeding genoemd, vormt geregeld de aanleiding voor juridische conflicten tussen werkgevers en hun werknemers. Bij een concurrentiebeding is het de werknemer niet toegestaan om zakelijke activiteiten te verrichten die kunnen concurreren met de activiteiten van uw onderneming. Bij een relatiebeding mag uw werknemer geen zakelijke contacten aangaan of onderhouden met uw relaties, waaronder uw klanten. Hoewel beide bedingen iets anders regelen, wordt het relatiebeding wel gezien als een vorm van een concurrentiebeding. Als u uw werknemer wilt binden aan een concurrentiebeding, is het goed om de volgende zaken in het achterhoofd te houden.

  1. Het concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen zijn;
  2. Het concurrentiebeding is in principe alleen toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en mag slechts onder strikte voorwaarden zijn opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Zo moeten zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen het overeenkomen van een concurrentiebeding noodzakelijk maken. Die noodzaak moet vervolgens specifiek en goed gemotiveerd zijn opgenomen in of bij het schriftelijk overeengekomen concurrentiebeding, maar houd er rekening mee dat het concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst ook dan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen stand zal kunnen houden;

Hoe ver een concurrentiebeding mag gaan, hangt verder altijd af van de bedoeling van partijen en hoe het concurrentiebeding verwoord is, maar in het algemeen geldt dat een concurrentiebeding niet te ruim geformuleerd mag zijn. Een concurrentiebeding moet dus duidelijke grenzen hebben; zowel in temporeel bereik, in geografisch bereik als in functioneel bereik. Kortom: hoe lang duurt het concurrentiebeding na uitdiensttreding? Voor welke regio of voor welke landen geldt het beding? En welke activiteiten en werkzaamheden vallen er onder het concurrentiebeding? Bij de beantwoording van deze vragen geldt: hoe ruimer het beding is geformuleerd qua bereik, hoe sneller een rechter het concurrentiebeding kan matigen en zelfs vernietigen. Aan de andere kant: een ruimer geformuleerd beding kan soms gerechtvaardigd dan wel gecompenseerd worden als er bijvoorbeeld ook een vergoeding tegenover staat gedurende de werkingsduur van dat beding. Een concurrentiebeding kan dus op maat worden samengesteld, om het beding zo effectief mogelijk te maken. 

Overigens moeten bij dit alles steeds de omstandigheden van het geval worden betrokken. Welk belang heeft u bij het concurrentiebeding en dreigt er werkelijk gevaar voor uw concurrentiepositie? En welk belang heeft uw werknemer bij verval of matiging van het beding? Een rechter zal daarom altijd de belangen van de werkgever en de werknemer tegen elkaar afwegen.

Wilt u uw werknemer houden aan een concurrentiebeding of heeft u twijfels over de geldigheid van een concurrentiebeding? Heeft uw werknemer aangekondigd bij een concurrent in dienst te willen treden of bent u erachter gekomen dat uw werknemer een concurrentie- of relatiebeding heeft overtreden? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.